Patlamadan Korunma Dokümanı

9

İş yerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;

- Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,
- Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,
- Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,
- İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,
- Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,

Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır.