Asgari Çalışma Süreleri

isyeri-hekimi

İşyeri hekimleri, belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.
b) Diğer işyerlerinden,
  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.
  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

TWMA_02

İş güvenliği uzmanları, belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
b) Diğer işyerlerinden,
  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

osgb_slider_02

Ayrıca:

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ile soldaki kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı eklenir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ile soldaki kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi / iş güvenliği uzmanı eklenir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ile soldaki kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı eklenir